Haga Gruppen, Hållbarhet

Årets Initiativ

Hagagruppen har blivit nominerad av Jönköpings kommun till
Årets Initiativ

För Jönköpings kommun är ett diversifierat näringsliv viktigt – för en positiv utveckling och en väl fungerande arbetsmarknad.

Med årets initiativ vill Jönköpings kommun uppmärksamma företag som tar initiativ till projekt och aktiviteter som bidrar till hållbarhet, öppenhet och delaktighet. Det innebär:

Initiativ för ökad integration.
Initiativ för socialt ansvarstagande.
Initiativ för att bryta utanförskap på arbetsmarknaden.
Initiativ för ökad klimatnytta och en bättre miljö.

Hagagruppen var ett av tre nominerade företag i kategorin, Årets Initiativ.
Priset delades ut på Jönkpings Galan den 30 april 2022.
Vi på Hagagruppen vill passa på att gratulera Footly som tog hem priset!