Idag hade CSR Småland inbjudit till företagsbesök hos
Hagagruppen.
Vi presenterade och samtalade om vårt arbete med
Hållbart företagande.

CSR Småland skapar engagemang bland företag och andra aktörer
till att utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region.
CSR Småland är en mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.