Haga Gruppen
blev ett av de nominerade företagen till
Årets Initiativ
som delas ut av Jönköpings kommun
på Jönköpingsgalan

Haga Gruppen har en tydlig värdegrund i sitt hållbara företagande – trovärdighet, ansvar och utveckling. Man arbetar hårt med att säkerställa ansvarsfull produktion i de länder man importerar ifrån och har sedan flera år tydliga mål för att minska sin miljöpåverkan. Haga Gruppen vill vara en arbetsplats där människor med olika förutsättningar och bakgrund ska kunna känna delaktighet och vara en del av arbetsgemenskapen.”

 

För Jönköpings kommun är ett diversifierat näringsliv viktigt – för en positiv utveckling och en väl fungerande arbetsmarknad.
Med årets initiativ vill Jönköpings kommun uppmärksamma företag som tar initiativ till projekt och aktiviteter som bidrar till hållbarhet, öppenhet och delaktighet. Det innebär:

  • Initiativ för ökad integration.
  • Initiativ för socialt ansvarstagande.
  • Initiativ för att bryta utanförskap på arbetsmarknaden.
  • Initiativ för ökad klimatnytta och en bättre miljö.

 

Övriga nominerade företag var:  Bubs godis och WorkSystem

Vinnare utsågs på Jönköpingsgalan 21 april 2018.
Vi gratulerar årets vinnare som blev Bubs godis!