Hagagruppen tar ansvar och arbetar för hållbarhet.

  • Vi är anslutna till Elkretsen, ett nationellt insamlingssystem för insamling, återvinning och återbruk av elprodukter och batterier.
  • Vi är anslutna till Näringslivets Producentansvar som ansvarar för att förpackningar samlas in och återvinns.
  • Nästan alla av våra leverantörer är anslutna till amfori BSCI, en internationell organisation som ställer krav på arbetsförhållanden, lön, diskriminering, barn – och tvångsarbete, korruption, miljöhänsyn mm.
  • En stor del av våra tyger och polyeter är OEKO-TEX certifierade d.v.s. innehåller inte kemikalier i halter som är hälsoskadliga.
  • Flertalet av våra modeller har FSC certifierat trä. FSC, ett systemet för hållbart skogsbruk och spårbarhet av skogsprodukter.
  • All vår el produceras av våra solceller.
  • Vi värmer upp våra lokaler med spån och flis från ett snickeriföretag i samma byggnad.
  • Hagagruppen har ett samarbete med en lokal biodlare, Fagerhults gård, för att gynna den biologiska mångfalden.
  • Hagagruppen är Företagspartners med Erikshjälpen. Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet som arbetar för att stärka och hjälpa barn lokalt och globalt.

Utöver detta samarbetar med flera organisationer och lokala föreningar som tar lokalt och globalt ansvar.