Kan man driva ett importföretag vars existens är beroende av leverantörer i lågprisländer samt människors konsumtion och samtidigt vara intresserad av och engagerad i hållbarhetsfrågor?

Efter många och långa samtal bestämde vi oss för att försöka. Vi har ett mål men vägen mot målet är krokig och full av utmaningar som vi inte ens kunde tänka oss när vi började resan. Vi har långt kvar att gå och vill vara ödmjuka inför att det finns mycket som kan förbättras. Samtidigt har processen gett oss många nya tankar kring hur vi kan utveckla vårt företag för att ta ytterligare steg i rätt riktning. Vi känner oss motiverade och inspirerade att fortsätta arbetet med hållbart företagande. Vi jobbar för att ta ansvar för sociala och miljömässiga värden hand i hand med ekonomisk lönsamhet.

Vad är hållbart företagande för oss?
Hållbart företagande handlar om vår värdegrund: trovärdighet, ansvar och utveckling.

 

Trovärdighet

– Vi är ett företag där trovärdighet ska genomsyra det vi gör och säger. Vi behandlar våra medarbetare, kunder och leverantörer med respekt. Detta genomsyrar våra attityder, vårt beteende och vårt agerande. För våra kunder innebär vårt arbete att de får en trovärdig leverantör som står pall för de krav som en hållbar utveckling ställer på oss alla.

Ansvar

– Vi är ett företag som använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt för att skapa hållbara mervärden både lokalt och globalt. Det är viktigt att ta ansvar för personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö i vår egen verksamhet likaväl som hos våra leverantörer. Vi använder oss av vår Code of Conduct, en uppförandekod, för att verka för hållbara arbetsvillkor. Självklart är det ett arbete som har både med och motgångar samt stora utmaningar särskilt i mötet med andra kulturer och samhällen. Trots detta är det något vi tror på och vill jobba för. Vårt mål är alltid ansvarstagande i partnerskap.
Vi vill vara med och ta ansvar för vår miljö och därför göra genomtänkta val. Så långt det är möjligt vill vi välja hållbara alternativ i vår egen verksamhet och även verka för detta hos våra leverantörer. Utmaningarna är stora men vi vill göra det vi kan.

Utveckling

– Hagagruppen vill utveckling. Att hela tiden vara öppen för nya idéer och att vara innovativ i alla delar av vår verksamhet är avgörande. Vi vill vara med och utveckla nya produkter och se nya möjligheter för att skapa hållbara mervärden. I vår egen verksamhet och hos våra leverantörer vill vi utvecklas för att bidra till en hållbar utveckling.
Utveckling för oss är också att dela med oss av våra erfarenheter i förhoppningen om att inspirera och uppmuntra andra företag att ta steg i linje med en hållbar utveckling. Ensam är inte stark, vi tror på att göra detta tillsammans!