Ändra samtycke

Hagagruppen vill med denna policy beskriva för dig hur vi samlar in och använder besökares personuppgifter som inhämtas via denna webbplats. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och dataskyddsförordningen GDPR.

Allmänt

Genom att gå in på, hagagruppen.se, godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.
För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor. Ansvariga för hemsidan är Hagagruppen. För kontakt och frågor vänligen kontakta oss på, info@hagagruppen.se övriga kontaktuppgifter se hemsidan, hagagruppen.se

Cookies

Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på hemsidan sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare, så att den inte sparar cookies. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på hagagruppen.se sluta att fungera korrekt.

Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns också på www.aboutcookies.org.

NAMN FUNKTION LAGRINGSTID LEVERANTÖR
_ga Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen. 2 år hagruppen.se
_gat Används av Google Analytics för att begränsa insamlingen av data på webbplatser. Session hagagruppen.se
_gid Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen. Session hagagruppen.se
collect Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Spårar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler. Session google-analytics.com
__cfduid Används av innehållsnätverket, Cloudflare, för att identifiera pålitlig webtrafik. 1 år reklamfirman.com

Det här är personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer och IP-nummer som kan kopplas till en fysisk person.

Endast frivilliga personuppgifter

Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda vår webbplats. Vår webbplats samlar endast in personuppgifter som är frivilligt tillhandahållna av besökaren. Det handlar om de personuppgifter som du själv uppger när du skickar ett meddelande till oss via e-postfunktionen som vi har på denna webbplats.

Behandling av personuppgifter

I samband med att du via vår webbplats skickar ett meddelande till oss, använder vi informationen om dig själv som du lämnar för administration av den tjänst du skriver att du önskar, exempelvis svar på en fråga.
Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka du lämnat dem och dina personuppgifter kommer inte att användas till marknadsföringsändamål. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lag och förordning, exempelvis gällande bokföring.

Dina rättigheter

Besökare som väljer att skicka ett meddelande till oss via e-postfunktionen på denna webbplats, kan när som helst kontakta oss på info@hagagruppen.se för åtgärd i enlighet med tillämpliga legala krav, vilket innebär följande:
• Rätt att få tillgång till data – Du kan begära att utan kostnad få en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.
• Rätt till rättelse – Du kan när som helst begära rättelse för att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
• Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) – Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Hagagruppen som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Gallring av personuppgifter

Om och när personuppgifter behandlas, åtar sig Hagagruppen att personuppgifterna inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Överföring av dina personuppgifter

Det är endast på helt frivillig basis som besökare lämnar identifierbara personuppgifter till Hagagruppen. Vi vidtar rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.
Hagagruppen kommer aldrig att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter, som du själv uppger när du skickar ett meddelande till oss via e-postfunktionen som vi har på denna webbplats, till någon utomstående part utan att först underrätta dig och inhämta uttryckligt tillstånd och godkännande.

Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Hagagruppen eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Hagagruppen skriftliga godkännande.
All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

Ansvar

Hagagruppen tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.